Tuesday, June 14, 2011

EMIR BERCERITA: Panglima Saleh Selempang Merah

EMIR BERCERITA: Panglima Saleh Selempang Merah: "Perjuangan Seorang Pahlawan : Kiyai Salleh (selempang merah) parang terbang 'Ramai beranggapan yang Panglima Salleh dan anak muridnya ya..."

No comments:

Post a Comment