Friday, June 10, 2011

EMIR BERCERITA: Sejarah Melaka yang digelapkan

EMIR BERCERITA: Sejarah Melaka yang digelapkan: "KOTA MELAKA YANG SEBENAR Adakah replika istana Melaka ini menepati senibina asalnya? kali ini saya akan memaparkan sebuah artikel be..."

No comments:

Post a Comment