Friday, June 10, 2011

EMIR BERCERITA: Senjata-senjata Melayu Yang Digelapkan Dalam Sejar...

EMIR BERCERITA: Senjata-senjata Melayu Yang Digelapkan Dalam Sejar...: "Senjata-senjata Melayu Yang Digelapkan Dalam Sejarah Beribu-ribu tahun dahulu...di Lembah Bujang,terdapat satu peradaban yang makmur.Kot..."

No comments:

Post a Comment